Dobrovoľnícke programy

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne s deťmi vo vybraných krízových centrách a v nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťatu- tomu istému počas celého programu.

Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu chceme vzbudiť záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o umelecké smery. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí sa do projektu zapoja sa budú spolu s deťmi z Krízového strediska Dúha venovať kresleniu, spevu alebo hre na hudobný nástroj.

Tourist Angels je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu a jeho rozvoja v Bratislave a zabezpečenie jednoducho prístupného informačného servisu návštevníkom mesta – turistom.

Dobrovoľnícky program Chráňme krajinu Dunaja je určený pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú vzťah k enviro témam a chcú pomáhať pri ochrane životného prostredia v Bratislavskom kraji. Na projekte spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody a ďaľšími neziskovými organizáciami, ktoré pracujú v tejto téme. 

Európske zbory solidarity (EZS) podporujú medzinárodnú dobrovoľnícku aktivitu mladých ľudí a rozvoj solidarity a tolerancie medzi nimi v rámci Európy a ďalších krajín sveta. Vytvára možnosť pre mladých ľudí vycestovať do zahraničia a získať skúsenosť cez realizácii projektu EZS.

Dobrovoľníctvo na školách je projekt, ktorý zapája základné a stredné školy do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych programov a projektov, ktoré vytvorí BDC alebo ktoré si vytvoria žiaci. 

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.