Kvalita v dobrovoľníctve

Konzultácie sú určené pre organizácie, ktoré už s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú alebo ich plánujú zapojiť do svojich aktivít a nie sú si isté správnym postupom, prípadne objavili problém či medzeru vo svojom pláne.

Organizáciam, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nepracovali alebo takým, ktoré začínajú úplne nanovo pomáhame pri tvorbe a implementácii dobrovoľníckeho programu.

Administratíva pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je naozaj dôležitá a je jej naozaj veľa, hlavne na začiatku, keď dobrovoľnícky program rozbiehate alebo keď práve prišiel čas na to, vytvoriť si systém.

Manuál môže tvoriť základ pre vznik kvalitného dobrovoľníckeho programu, avšak jeho tvorbu väčšinou z rôznych dôvodov odkladáme. 

Získať základný štandard kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je jednoduché. Stačí ak sa registrujete na našej stránke, absolvujete krátku konzultáciu dobrovoľníckeho programu a vyplníte nám niekoľko základných informácií.