Tourist Angels

Tourist Angels

Tourist Angels je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom pomoc turistom a návštevníkom mesta zorientovať sa. Tourist Angels sú dobrovoľníci, ktorí sa nachádzajú na najnavštevovanejších miestach Bratislavy, kde ich môžu poľahky stretnúť turisti. Sú ľahko rozpoznateľní svojim odevom a logom na oblečení. Brázdia ulice Bratislavy a spoznávajú jej turistov a ľudí navštevujúcich mesto. Sú nabití informáciami a sú zásobení propagačnými materiálmi. Vedia turistov navigovať, ako sa kam dostať v rámci mesta, poznajú tie najzaujímavejšie časti Bratislavy, ktoré stojí za to vidieť. Poprípade vedia turistom odporučiť, kde môžu okúsiť pravú slovenskú kuchyňu či ktoré miesta by pri návšteve Bratislavy určite nemali vynechať. Všetky tieto informácie vedia turistom odovzdať nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Dvojica dobrovoľníkov sa nachádza v turisticky rušnej oblasti Bratislavy, kde je k dispozícií turistom – je ľahko rozpoznateľná na základe odevu a je nápomocná turistom a návštevníkom Bratislavy. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú turistom zorientovať sa v meste, vedia ich navigovať, ako sa kam dostať, vysvetliť im, ako funguje MHD alebo vedia odporučiť, kde môžu okúsiť pravú slovenskú kuchyňu. Tourist angels sú turistom k dispozícií počas letných mesiacov (od konca júna do polovice septembra) v čase 10:30-15:30 hod. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa zapája do programu minimálne 1 x týždenne.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do programu sa môže zapojiť každý, kto je otvorený novým zážitkom a rád komunikuje s ľuďmi. Základné podmienky pre zapojenie sa do programu sú nasledovné:

  • minimálny vek 15 rokov
  • znalosť Bratislavy (dobrovoľník by mal byť z Bratislavy alebo ju veľmi dobre poznať)
  • dobrovoľník sa musí vedieť dohovoriť v anglickom jazyku (ďalšie jazyky výhodou)
  • možnosť zúčastniť sa zaškolenia
  • možnosť zapojiť sa do programu 1x týždenne (v dňoch štvrtok - nedeľa)
  • možnosť zúčastniť sa zaškolenia
  • dobrovoľník/ čka môže byť aj cudzinec žijúci v Bratislave
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim

História programu

Dobrovoľnícky program Tourist Angels sme vytvorili v roku 2014 v rámci projektu Rady mládeže Slovenska, 72 hodín. Cieľom projeku bolo zapojiť a aktivizovať čo najviac mladých ľudí a ukázať im, že stačí málo, aby dokázali veľa. BDC sa do projektu zapojilo aj prípravou tohto dobrovoľníckeho programu. Záujem dobrovoľníkov a dobrovoľníčok o program bol naozaj obrovský a spätná väzba od turistov veľmi pozitívna. Napriek tomu nám trvalo ešte 4 roky, kým sa nám v spolupráci a s finančnou podporou Bratislava Tourist Board podarilo projekt naštartovať a zadministrovať. V apríli 2019 vyrazili do ulíc prví dobrovoľníci a dobrovoľníčky.