Konzultácie

Konzultácie sú určené pre organizácie, ktoré už s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú alebo ich plánujú zapojiť do svojich aktivít a nie sú si isté správnym postupom, prípadne objavili problém či medzeru vo svojom pláne. 

Organizáciam, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nepracovali alebo takým, ktoré začínajú úplne nanovo pomáhame pri tvorbe a implementácii dobrovoľníckeho programu.