DobroZUŠka

Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu chceme vzbudiť záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o umelecké smery. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí sa do projektu zapoja sa budú spolu s deťmi zo zariadení venovať kresleniu, spevu, hre na hudobný nástroj alebo tancu. Chceme tak rozvíjať potenciál detí, dať im možnosť tráviť čas efektívne, ponúknuť im umelecké hodiny ako alternatívu k ničnerobeniu a ako spôsob ďalšieho vzdelávania.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas celého školského roka stretávajú s prideleným dieťaťom alebo skupinou detí (max. 3 deti v skupine) raz týždenne, na 2 hodiny, priamo v priestoroch krízového strediska. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka vedie umeleckú hodinu a trávi tak s dieťaťom čas. Hodina je vedená v priateľskom duchu a rozprávanie sa s dieťaťom o tom, čo za posledný týždeň zažilo alebo ako sa mu darí v škole je úplne v poriadku. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný, ale dobrovoľník/ čka dieťa nevychováva, jeho/jej rola v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly.

Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky čky trvá minimálne 1 školský rok. Počas letných prázdnin doučovanie neprebieha. Dobrovoľnícky program v školskom roku 2021/2022 realizujeme v Krízovom stredisku DÚHA vo Vrakuni a plánujeme ho zaviesť do ďalších zariadení.

Podmienky zapojenia sa do programu

Podmienkou pre účasť v programe je úvodné stretnutie so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo a vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj následné úvodné zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú:

  • minimálny vek 21 rokov (výnimočne môžu byť aj mladší)
  • trpezlivosť, zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim,
  • zdravá motivácia- nemať prehnané očakávania od dieťaťa,
  • záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi,
  • ochota a možnosť venovať 2 hodiny týždenne,
  • účasť na školeniach, intervíziách, supervíziách a spoločnej aktivite,
  • zaviazať sa na jeden celý školský rok,
  • umelecké vzdelanie (základné, stredné alebo vysokoškolské) alebo samouk, ktorý sa umeniu venuje a vie ho vysvetliť ďeťom.

Ak sa vám páči čo robíme, môžete nás podporiť po kliknutí na tento odkaz. Ďakujeme!

História programu

Dobrovoľnícky program vznikol v školskom roku 2020/2021 vďaka finančnej podpore Programu ACF Slovakia.