Týždeň dobrovoľníctva 2021

dobrovolnictvo, bratislava, tyzden dobrovolnictva, BDC

Týždeň dobrovoľníctva 2021

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizovalo v poradí siedmy ročník Týždňa dobrovoľníctva od 16. - 22. septembra 2021. Do jednorazových dobrovoľníckych aktivít v hlavnom meste a okolí sa zapojilo 579 dobrovoľníkov.

Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia limitovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. Do kampane Týždňa dobrovoľníctva sa v Bratislavskom kraji prihlásilo 74 neziskových organizácií, ktoré potrebovali pomôcť najmä s úpravami záhrad, maľovaním, čistením, obnovou náterov na hracích prvkoch, opravou prístrešku či odstraňovaním invazívnych porastov v chránených zelených lokalitách.

Aj napriek náročnej epidemiologickej situácii sa do Týždňa dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji zapojilo o sto dobrovoľníkov viac ako pred rokom, ktorí odpracovali pre neziskové organizácie 2.035 dobrovoľníckych hodín.

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva sa naprieč Slovenskom zapojilo 2.280 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 6.555 dobrovoľníckych hodín.

Ďakujeme!

Partneri

Nadácia SLSP;  IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; VÚB banka; TESCO; Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica; Žilinské dobrovoľnícke centrum; Prešovské dobrovoľnícke centrum; Nitrianske centrum dobrovoľníctva a TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže. 

Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja, s finančnou podporou Nadácie SLSP, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.