Ako poukázať 2% z daní

Ako poukázať 2% z daní

Ďakujem, že nám chcete pomáhať aj v roku 2022. Vami venované percentá sa u nás premenia na podporu dobrovoľníckych programov DobroZUŠka, Som tu pre teba a projektov Zelené dni a Týždeň dobrovoľníctva. 

Ako poukázať 2% z daní

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje:

  • Obchodné meno (Názov): Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42267111
  • Sídlo: Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava

Ďakujeme!
Tím BDC

Ak sa vám naša práca páči a chcete nás podporovať pravidelne, môžete využiť tento darcovský portál.