Zelené dni

dobrovolnictvoba, dobrovolnictvo, bratislava, zelene dni, dobrovolnictvo pocas korony, korona, chcem pomoct, enviro, dobrovolnictvo vonku

Dobrovoľnícky program Zelené dni je určený pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú vzťah k enviro témam a chcú pomáhať pri ochrane životného prostredia v Bratislavskom kraji. Na projekte spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) a ďaľšími neziskovými organizáciami, ktoré pracujú v tejto téme. 

Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je pozitívny dopad na miestne a regionálne spoločenstvo / obce prostredníctvom posilnenia miestnych spoločenstiev, ale aj aktivít na regionálnej úrovni pomocou aktívnej účasti občanov. Úlohou programu je zapojiť všetkých, ktorí sa zaujímajú o enviro aktivity v Bratislavskom kraji a prispievať k rozvoju dobrovoľníctva v oblasti životného prostredia v našom regióne. 

Do úvodného májového podujatia Zelených dní sa zapojilo 202 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spoločne odpracovali a venovali neziskovým organizáciám a inštitúciám alebo MČ v Bratislavskom kraji 790 dobrovoľníckych hodín.

Naša pomoc prírode a organizáciám, ktoré sa venujú envirmentálnym otázkam, však ani zďaleka nekončí. Zelené dni pokračujú aj v lete v intervaloch 2x mesačne v priebehu júna až septembra.

Zapojte sa do Zelených dni a pomôžte organizáciám s úpravou vonkajšieho areálu, údržbou lokality a zelene ako je čistenie a zber odpadkov v lese a v okolí Dunaja, prípravou zeme na výsadbu, realizáciou výsadby zelene a stromčekov, kosením a hrabaním, strihaním kríkov a stromov, odstraňovaním burín, náletových drevín a porastov, a mnoho ďalších.

Zelené dni sú skvelou príležitosťou na opätovné stretnutie sa so svojimi priateľmi, príjemné a zmyslupné strávenie času s rodinou, spolužiakmi alebo kolegami. Plánujeme pre vás leto plné zeleného dobra, stačí si iba vybrať miesto a aktivitu ktorá sa vám zapáči. Podporte dobrú vec a získajte dobrý pocit!

                AKTIVITY NA JÚN                       AKTIVITY NA JÚL           

     AKTIVITY NA AUGUST                   AKTIVITY NA SEPTEMBER