Krajské oceňovanie SRDCE NA DLANI

Srdce na dlani

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

  • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
  • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
  • ide o ocenenie projektov, programov a podpory dobrovoľníctva,
  • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Projekt Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy nominovaných a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc. Každý, kto sa rozhodne dobrovoľne pomáhať vo svojom voľnom čase v akejkoľvek dobrovoľníckej oblasti si zaslúži naše uznanie a vďaku.

Srdce na dlani

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. 

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa dobrovoľníctvu v Bratislavskom kraji minulý rok darilo. Dôkazom je rekordných 59 prijatých nominácií na Srdce na dlani. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) ocenilo dobrovoľníkov v náhradnom termíne 10. marca 2022, keďže pôvodný, decembrový bol pre zlú epidemickú situáciu zrušený.

Počas šiesteho ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok udelilo BDC Srdce na dlani 2021 v 6. kategóriách:

  • František Košarišťan, Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji 
  • Martin Pavelka, Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí
  • Lenka Antalíková, Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • EMY Team, Dobrovoľnícka skupina
  • Samaria-pomáhame pomáhať, Dobrovoľnícky projekt alebo program
  • Martina Gašparínová, Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Slávnostné podujatie bolo oslavou dobrovoľníctva. Hodnotné grafiky pre ocenených dobrovoľníkov ilustrovala Ivana Kleinová. Srdce na dlani umelecky podporil Tomáš Bezdeda a 4strings-sláčikové kvarteto.

O udelení ocenenia rozhodla 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo: Martina Madová (predsedníčka komisie, ocenená koordinátorka dobrovoľníkov Srdce na dlani 2020); Sylvia Vaniherová (ocenená dobrovoľnčka v rámci dobrovoľníckej skupiny Srdce na dlani 2020); Andrij Dichťaruk (ocenený dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí, Srdce na dlani 2020);  Pavla Mašková (Nadácia Slovenskej sporiteľne) a Mária Milková (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Záštitu nad podujatím prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Štatút SRDCE NA DLANI 2021

                                                             

Partneri

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR; Nadácia SLSP; Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; projekt EÚ Európsky zbor solidarity; Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií; CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja, s finančnou podporou IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Mohlo by vás zaujímať

Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2020
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2019
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2018
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2017
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2016

Od roku 2016 pokračujeme v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie CARDO, to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Krajské oceňovanie „Srdce na dlani“ organizuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianske dobrovoľnícke centrum, Žilinské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a za Trnavský kraj organziácia Bronco, n.o..

Celoslovensky podujatie zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s CARDO a krajskými dobrovoľníckymi centrami.