DOBROkarta je zľavová karta pre aktívnych dobrovoľníkov. Vďaka tejto karte získajú výhody od vybraných partnerov, DOBROpodnikov, v Bratislave a Bratislavskom kraji. Karta je zároveň unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti.

Medzinárodný projekt YALTA má za cieľ vytvoriť tímy dobrovoľníkov so zrakovým znevýhodnením a dobrovoľníkov bez znevýhodnenia, ktorí spolu absolvujú sériu školení a následne sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci projektu.

Cieľom projektu Zaži talent je poskytnúť mladým ľuďom cez dobrovoľníctvo priestor na zvyšovanie kompetencií, sebarealizáciu a možnosť objavenia vlastného potenciálu prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov. Zároveň chceme ukázať, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí.

Netradičná kampaň „Hľadáme DOBROdruhov“ spája niekoľko, na prvý pohľad odlišných svetov. Kampaň prepája neziskové organizácie a dobrovoľníkov, so samosprávou, verejnými inštitúciami, ako aj súkromnými podnikmi. Hľadáme dobrovoľníkov= dobrodruhov, ochotní priložiť ruku k dielu a zažiť niečo prekvapivé a nečakané.

Projekt je zameraný na mladých ľudí do 30 rokov s nedostatkom príležitostí, ktorí doteraz nemali veľa príležitostí zapojiť sa do dobrovoľníctva ale nechýba im chuť ani odvaha to vyskúšať. Projekt je súčasťou celoslovenskej kampane Nemám blbý pocit.

Prostredníctvom kampane "Darujte seba ľuďom, ktorí vás potrebujú, môžete tento rok urobiť niekomu krajšie Vianoce- na výber je pečenie koláčov so seniormi alebo obyčajné trávenie času počas sviatkov, koledovanie v nemocnici, bazár detských kníh alebo pomocné práce v útulku zvierat.

Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov je kampaň, ktorú sme spustili pri príležitosti otvorenia Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Jej úlohou bolo naozaj udrieť do očí a ukázať ľuďom, že darovať inému trochu zo svojho voľného času sa dá naozaj rôznymi spôsobmi.