Vzdelávanie

manazment dobrovolnikov, dobrovolnictvo, bratislava, skolenie

Dobrovoľníci sú ľudia. Sú to tí, ktorí zdarma a bez nároku na finančnú odmenu odovzdávajú svoju energiu a čas, ale aj zručnosti pre niekoho iného. Vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si týchto ľudí však bez kvalitného koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok nie je možné. Dobrý koordinátor/ka je zárukou kvality každého dobrovoľníckeho programu.

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie vlastnej profesionality- ako napríklad získavanie nových skúseností, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami a podobne.

Dobrovoľníctvo je skvelou možnosťou ako zmysluplne venovať svoj voľný čas práve tam, kde je to najviac potrebné alebo skúsiť niečo nové, prípadne získať nové skúsenosti a zručnosti. Na zoznamke s dobrovoľníctvom, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, si o dobrovoľníctve a aktuálnych možnostiach povieme všetko potrebné. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je rovnako dôležité, ako vzdelávanie koordinátorov a koordinátoriek a slúži na to, aby sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky stali pre organizáciu prínosom, a aby ich pomoc bola efektívna.