Som tu pre teba

Som tu pre teba- doučovanie detí

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne detí vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťaťu- tomu istému počas celého programu.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas celého školského roka stretávajú s prideleným dieťaťom raz týždenne, na 2 hodiny, priamo v priestoroch konkrétneho zariadenia. Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo a následne s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie, získava prostredníctvom osoby dobrovoľníka/čky pozitívny vzor, pomáha sociálnemu začleneniu sa dieťaťa. 

Rola dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky čky je obmedzená na minimálne 1 školský rok. Počas letných prázdnin doučovanie neprebieha. 

Dobrovoľnícky program v školskom roku 2021/2022 realizujeme v týchto zariadeniach:

Podmienky zapojenia sa do programu

Do aktivít dobrovoľníckeho programu ´Som tu pre teba´ sa môžu zapojiť jednotlivci vo veku od 18 rokov. Nábor dobrovoľníkov prebieha každoročne na začiatku školského roka - v septembri.

Podmienkou pre účasť v programe je úvodné stretnutie so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo, vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj následné úvodné zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú vek nad 18 rokov, trpezlivosť, zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim, záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi, ochota a možnosť venovať 2 hodiny času týždenne a zúčastňovať sa podporných aktivít súvisiacich s programom.

Partneri

Dobrovoľnícky program Som tu pre teba vznikol a realizujeme ho vďaka finančnej podpore Nadácie rodiny Kúšikových. Dobrovoľnícky program v roku 2021 podporili aj Nadácia pre deti Slovenska, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, MŠVVaŠ v SR, Program ACF Slovakia, MIRRI a jednotlivci prostredníctvom portálu darujme.sk.