Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich pomoc potrebuje.

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre firmy množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia zamestnancov a posilnenie sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zapojenie sa do dobrovoľníctva zviditeľňuje firmu a jeho aktivity, pretože na jednej strane dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho organizáciám, ale na strane druhej vzniká príjemnejšie prostredie pre život a posilňujú sa pracovné, medziľudské a medzigeneračné vzťahy.

dobrovoľníctvo, bratislava, BDC, chcem pomôcť, firemné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo prináša dobrý pocit a dodáva energiu, zvyšuje angažovanosť ľudí a motiváciu, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie. Ak chcete ukázať vašim zamestnancom že sa o nich naozaj staráte, môžete im ponúknuť aj takúto zmysluplnú a inšpiratívnu aktivitu.

Firemné dobrovoľníctvo prostredníctvom BDC

Uvažujete, či začať s dobrovoľníctvom vašich zamestnancov? Vaša firma by chcela pomôcť, ale neviete ako začať? Rozmýšľate nad jednorazovou aktivitou, alebo nad dlhodobou pomocou pre konkrétnu organizáciu? My Vám pomôžeme s nastavením dobrovoľníckeho programu a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná. Ozvite sa nám na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

Bratislavské dobrovoľnícke centrum pomáha rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v Bratislave a Bratislavskom kraji. Ak sa chcete zapojiť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

  • Vytvorením dobrovoľníckeho programu šitého na mieru vašej spoločnosti

V prípade, že vám ani jedna z predošlých možností nevyhovuje, je tu možnosť vytvorenia programu na mieru vašej spoločnosti a pomoc pri tvorbe CSR stratégie. Ide o službu, ktorá je spoplatnená. Pre viac informácií nás kontaktujte emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

  • Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je projekt trvajúci jeden septembrový týždeň, počas ktorého budú na každý deň vypísané dobrovoľnícke ponuky, do ktorých je možné sa zapojiť. Ide o rôzne dobrovoľnícke aktivity ako napríklad manuálne práce, napr. maľovanie plotu a čistenie areálu alebo spoločné aktivity s deťmi, seniormi, starostlivosť o zvieratá a podobne. Týždeň dobrovoľníctva možno vnímať aj ako teambuilding, počas ktorého si vaši zamestnanci na jednej strane oddýchnu a na strane druhej budú mať dobrý pocit, že mohli pomôcť niekomu inému. Účasť na tomto projekte je bezplatná. Pre viac informácií kliknite sem alebo nás kontaktujte emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

  • Registrácia firmy na našom webe

Pokiaľ nechcete čakať na Týždeň dobrovoľníctva a chcete sa zapojiť do nejakých aktivít v priebehu roka, môžete sa bezplatne zaregistrovať v sekcii Dobrovoľníci e-mailom kontaktnej osoby a heslom na našom webe tu. Po prihlásení sa, je potrebné vyplniť údaje v profile a vytvoriť tak konto pre vašu firmu. Odporúčame Vám dať do profilu logo a krátky popis Vašej firmy alebo firemného kolektívu- koľko zamestnancov by malo záujem o dobrovoľníctvo, aké máte schopnosti, zručnosti a o aké oblasti dobrovoľníctva by ste mali záujem. Ukážku, ako taký profil môže vyzerať, nájdete tu. Následne si môžete pozrieť dobrovoľnícke ponuky, v ktorých by sa Vaši zamestnanci mohli realizovať, poprípade môžete osloviť priamo organizáciu, ktorej činnosť sa Vám páči a poskytnúť jej dobrovoľnícku pomoc. Každá dobrovoľnícka ponuka je presne popísaná - čo by ste v rámci nej robili, koľko času je na ňu treba a podobne. Následne stačí kliknúť na tlačidlo Chcem pomôcť a organizácia sa Vám do niekoľkých dní ozve. 

firemne dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnictvo, chcem pomoct, BDC

Utužovanie tímu dobrovoľníctvom prináša trojnásobný zisk

  • Vašej firme pomôže „vystúpiť z davu“ iných firiem a zviditeľniť sa. Je krokom k budovaniu dobrej reputácie a ku skutočnému prijatiu komunitou, v ktorej pôsobí. Prináša pozitívne, produktívne a kreatívne pracovné prostredie ako aj lojálnejších a motivovanejších zamestnancov. U ľudí z okolia a vašich potenciálnych budúcich zamestnancov prispieva k pozitívnemu vnímaniu vašej firmy.
  • Vašim zamestnancom prinesie možnosť rozvinúť si mäkké zručnosti, posilniť tímovú spoluprácu, komunikáciu, schopnosť samostatne sa rozhodovať, viesť tím, motivovať a akceptovať iných. Dodá im energiu, zvýši ich mienku o sebe samých a záujem o dianie okolo nich. Pre zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku, je výbornou inšpiráciou k aktívnemu a zaujímavému využitiu voľného času po ukončení zamestnania.
  • Organizácii sprístupní zdroje, ktoré by si inak nemohla dovoliť, zvýši informovanosť o jej aktivitách a možno jej privedie nových podporovateľov. Pomôže položiť základy pre budovanie dobrého vzťahu s partnerom v biznis sektore.

Do akých aktivít sa môžu vaši zamestnanci zapojiť

  • manuálne práce- čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien a pod.,
  • návštevy, sprevádzanie- venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova a pod.,
  • expertné dobrovoľníctvo- ide o využitie vašich profesionálnych znalostí a je to pre vás to pravé, pokiaľ chcete pomôcť ako dobrovoľník na diaľku/prostredníctvom home-office alebo si precvičiť svoje tzv. hard-skills, ktoré inak veľmi nevyužívate (PR, tvorba stratégie, marketing, grafický dizajn a pod.)

Firemné dobrovoľníctvo

Ak ste na stránke nenašli všetky potrebné informácie alebo potrebujete s niečím poradiť, budeme radi, ak sa nám ozvete na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

Tešíme sa na spoluprácu
Tím BDC