Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách je projekt výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorý zapája základné a stredné školy do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych dobrovoľníckych programov a projektov. 

Pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít získavajú žiaci a žiačky nové zručnosti a skúsenosti, zoznámia sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, sú často konfrontovaní so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobmi života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj mladých ľudí.

Dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času a úsilia. 

dobrovolnictvo, bratislava, tyzden dobrovolnictva, BDC, chcem pomoct

Dobrovoľníctvo na školách

Aktuálne neexistuje žiadna univerzálna definícia a súbor vlastností, ktoré platia pre všetkých žiakov a žiačky. Ak sa rozhodnete s mladými pracovať, nemali by ste zabúdať na individuálne odlišnosti a možnosti každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky a zvoliť takú formu komunikácie a spolupráce, ktorá bude rešpektovať osobitosti a individualitu každého jednotlivca.

Dobrovoľníctvo na školách prostredníctvom BDC

Existuje viacero možností ako správne zapojiť študentov a študentky do dobrovoľníctva. Budeme radi ak sa nám ozvete na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, či už s dobrovoľníctvom na vašej škole ešte len začínate alebo vám program funguje a hľadáte nové inšpirácie. Vybrať si môžete z nasledovných možností:

1. Na vašej škole zorganizujeme Zoznamku s dobrovoľníctvom pre študentov a študentky, kde objasníme:

 • čo je to dobrovoľníctvo,
 • aké sú aktuálne dobrovoľnícke ponuky pre mladých do 18 rokov,
 • ako odhaliť, ktorá oblasť dobrovoľníctva je pre mladých najvhodnejšia,
 • aké sú práva a povinnosti dobrovoľníka do 18 rokov,
 • aké sú práva a povinnosti organizácie,
 • čo je to etika v dobrovoľníctve,
 • čo je možné sa dobrovoľníctvom naučiť,
 • a všetko, čo Vás v súvislosti s dobrovoľníctvom zaujíma!

2. Ďalšou možnosťou je Trh dobrovoľníctva. Súčasťou Trhu dobrovoľníctva môže byť aj Zoznamka s dobrovoľníctvom alebo krátke prezentácie organizácií, ktoré prídu na Trh dobrovoľníctva. Účasť organizácií zabezpečuje BDC - po dohode so školou. Väčšinou sa jedná o 5-10 organizácií, ktoré pracujú s mladými a vedia mladých do 18 rokov zapojiť do svojich aktivít. Je však úplne na škole (alebo na študentoch), o aký typ organizácií má záujem - či o organizácie, ktoré pracujú v konkrétnej oblasti (napríklad enviro, kultúra, sociálna oblasť a podobne) alebo mix všetkého.

3. Vytvorením dobrovoľníckeho programu šitého na mieru konkrétnej škole. V tomto prípade je potrebná jedna alebo viacero konzultácií so školou a študentami, aby sme poznali ich predstavy a potreby. Možností je v tomto prípade viacero- napríklad pravidelné zasielanie dobrovoľníckych ponúk pre študentov,  pomoc študentom pri tvorbe ich vlastných dobrovoľníckych programov (skupina študentov má k dispozícii vlastného mentora, ktorý s nimi dobrovoľnícke možnosti a tvorbu programu konzultuje), organizácia dobrovoľníckych dní alebo zapojenie školy do Týždňa dobrovoľníctva (v tomto prípade zabezpečujeme dostatočný počet aktivít, ktoré sú vhodné pre mladých).

4. Povedzte nám, aká je vaša predstava. V prípade, že vám ani jedna z predošlých možností nevyhovuje, je tu možnosť vytvorenia programu podľa vašich vlastných predstáv. Pre viac informácií nás kontaktujte emailom na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk.

Do akých činností sa môžu študenti a študentky zapojiť:

 • manuálne práce- čistenie parkov, lesov, záhrad; maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách; pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov; pomoc pri upratovaní a umývaní okien, čistenie kotercov pre zvieratá a pod.,
 • venovanie času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – seniori, ľudia so znevýhodnením, ľudia bez domova, zvieratá a pod.,
 • administratíva- vybavovanie emailov, tvorba databáz, pomoc pri príprave projektov a kampaní,  prepisovanie textov prostredníctvom PC, evidencia korešpondencie, telefonovanie, obsluha kancelárskych zariadení (PC, kopírka, fax), spracovávanie podklady pre projekty, zhotovovanie zápisov a pod.
 • expertné dobrovoľníctvo- PR, marketing, programovanie, správa sociálnych sietí, grafický dizajn, fotografovanie a pod.
dobrovolnictvio, bratislava, chcem pomoct, dobrovolnictvo na skolach

Právne aspekty dobrovoľníctva na školách

Prosím, berte na vedomie, že dobrovoľníctvo mladých ľudí podlieha konkrétnym zákonom a pravidlám, ktoré musia byť dodržané. Na výkon dobrovoľníckej činnosti mladých do 15 a do 18 rokov majú vplyv nasledujúce zákony: 

 • Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoD“)
 • Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore práce s mládežou“)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane zdravia“)
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z.) (ďalej len „Dohovor“)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „Zákon o priestupkoch“)
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“)

Právny rozbor vyššie uvedeného nájdete na tomto linku.

Dobrovoľníctvo na školách

Veríme, že vás posledný odsek nevydesil a ozvete sa nám na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

Partneri

Dobrovoľnícky program realizujeme vďaka finančnej podpore Nadácia Pomoc druhému, ktorá si náš dobrovoľnícky program adoptovala. Ďakujeme!