Európske zbory solidarity

dobrovolnictvo, bratislava, bdc, chcem pomoct, dobrovolnictvoba, dobrovolnictvo v zahranici

Európske zbory solidarity

Európsky zbor solidarity je program Európskej únie, ktorého cieľom je propagovať solidaritu ako hodnotu prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Jeho hlavným cieľom je posilňovať súdržnosť, solidaritu, demokraciu a občianstvo v Európe.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Projekty, ktoré Európsky zbor solidarity podporuje, ponúkajú krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke aktivity pre jednotlivcov aj skupiny. Môžu mať trvanie od dvoch týždňov do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie. Účasť na dobrovoľníckych projektoch je pre dobrovoľníkov bezplatná a náklady účastníkov sú hradené z grantového programu Európskej komisie - výška nákladov účastníkov sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej prichádzate.

V Bratislavskom dobrovoľníckom centre hľadáme účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí sa chcú zapojiť do rôznych projektov. Naše projekty realizujeme v meste Bratislava a v Bratislavskom kraji. V rámci nich sa môžete rozhodnúť pomôcť rôznym neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam.

Projekt, na ktorý sa hlásite, je vždy venovaný výzvam konkrétnej komunity, ale môže tiež pomôcť pri riešení regionálnych alebo dokonca národných problémov. Súčasťou každého projektu je tiež jedna z týchto výziev: začlenenie, zmena podnebia, demokratická angažovanosť, občianstvo alebo rodová rovnosť. 

Vyškolení dobrovoľníci sa práci na projekte venujú maximálne 30 hodín týždenne. Časový harmonogram je dohodnutý vopred. Máte tak dostatok voľného času na svoje vlastné aktivity, spoznávanie novej kultúry a ľudí okolo seba.

O skúsenostiach zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku, aj tých slovenských v zahraničí si môžete prečítať na našom blogu.

Podmienky zapojenia sa do programu

Na projekt sa môže prihlásiť a po úspešnom výbere aj zapojiť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov (prihlásiť sa môžete vo veku 17 rokov ale na začiatku projektu musíte mať už 18 rokov). Maximálny vek, kedy je možné sa projektu zúčastniť je 30 rokov. Bydlisko účastníka môže byť v ktorejkoľvek zo zúčastnených krajín Európskeho zboru solidarity - to sú všetky krajiny Európskej únie, Island, Turecko a Severná Makedónia. Projekt môže byť individuálny alebo skupinový. Ďalšie podmienky, ktoré stanovila Európska únia sú:

Špecifické požiadavky na dobrovoľníkov (skúsenosti, osobnostné predpoklady alebo charakterové črty) si stanovuje vždy aj konkrétna organizácia, na ktorej projekt je možné sa prihlásiť. 

Pred vycestovaním čaká každého úchádzača výberové konanie a telefonický alebo osobný pohovor. Po úspešnom výbere musíte ešte absolvovať zaškolenie, podpísanie dobrovoľníckej zmluvy, podrobné oboznámenie sa s náplňou práce a uzatvorenie poistenia (špeciálne poistenie pre dobrovoľníkov). S týmto všetkým vám pomôže vysielajúca organizácia. Vysielajúcou organziáciou môže byť aj BDC.

Chcem sa zapojiť do programu

Ak ste dobrovoľník alebo dobrovoľníčka a chcete vycestovať do zahraničia alebo ste organizácie z Bratislavského kraja, ktorá na svoje projekty potrebujú EZS dobrovoľníkov, ozvite sa nám emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk. 

Ozvite sa nám aj v prípade, ak potrebujete iba poradiť.

Tešíme sa na vás!
Tím BDC

Partneri

Dobrovoľnícky program realizujeme vďaka podpore EÚ Európsky zbor solidarity, MŠVVaŠ v SR a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.