Novinky

Supervízie pre koordinátorov a koordinátorky

Ak koordinujete dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a potrebujete si overiť správnosť vašich postupov, alebo len tak porovnať skúsenosti s ostatnými, pridajte sa.

Supervízie sú určené koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ktorí pracujú v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.). V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality koordinátora alebo koordinátorky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s kolegami v práci a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Supervízia sa bude konať 1x mesačne v termínoch: 29. marec (utorok), 26. apríl (utorok), 23.máj (pondelok), vždy v čase 9:00- 11:00 hod. Supervízie budú prebiehať online, pripojiť sa tam môžete z pohodlia domova alebo z kancelárie :)

Supervízorka: Mgr. Marta Špaleková Marta

Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Supervízie organizujeme zdarma v rámci Programu AFC Slovakia. V prípade záujmu prosím vyplňťe túto záväznú prihlášku.

V prípade otázok alebo nejasností nám prosím napíšte na somtupreteba@dobrovolnictvoba.sk.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam