Vytvárame nové dobrovoľnícke programy

Organizáciam, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nepracovali alebo takým, ktoré začínajú úplne nanovo pomáhame pri tvorbe a implementácii dobrovoľníckeho programu.

Ako to prebieha?

Ak ste sa rozhodli vytvoriť vo vašej organizácii nazoaj kvalitný dobrovoľnícky program, mali by ste vedieť, že sa jedná o dlhodobý proces, ktorý bude trvať minimálne pol roka. Dôvodom je že celý proces má jednotlivé fázy, ktoré spolu úzko súvisia a jedna bez druhej často strácajú zmysel. 

V prvom kroku je potrebné kontaktovať BDC. My sa s vami radi stretneme, prejdeme si vaše požiadavky a potreby a následne vám pomôžeme vytvoriť dobrovoľnícky program, ktorý budeme spolu s vami napĺňať, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam alebo chybám. Celý proces prebieha približne takto:

 • úvodné stretnutie
 • zmapovanie situácie v organizácii
 • príprava organizácie
 • výber a zaškolenie koordinátora
 • vytvorenie dobrovoľníckeho manuálu a s tým súvisiaca administratíva
 • nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • výber a zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • príchod dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do organizácie
 • priebeh dobrovoľníckych aktivít
 • supervízie a intervízie pre koordinátora a pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
 • motivácia a oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • hodnotenie dobrovoľníkov a dobrovoľníckeho programu

Čo potrebujeme od vás

Tvorba dobrovoľníckeho programu je kreatívny a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje dostatočný čas a kapacity na oboch zapojených stranách. Určitý čas je potrebný pravidelne venovať aj koordinácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. So všetkým vám radi poradíme ale potrebujeme, aby ste aj vy mali:

 • dostatok času (2 - 20 hodín týždenne, podľa náročnosti programu)
 • dostatočné personálne kapacity (osoba alebo osoby zodpovedné za koordináciu programu)

Ozvite sa nám

Budeme radi ak sa nám ozvete emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

Ak sa vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť po kliknutí na tento odkaz.