Konzultácie k manažmentu dobrovoľníkov

Konzultácie sú určené pre organizácie, ktoré už s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú alebo ich plánujú zapojiť do svojich aktivít a nie sú si isté správnym postupom, prípadne objavili problém či medzeru vo svojom pláne. Konzultácie vám odporúčame aj v prípade, ak uvažujete o zmene, zavedení novinky alebo si len potrebujete overiť správnosť svojich postupov.

Témy konzultácie dobrovoľníckeho programu

 • Príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • Manuál dobrovoľníckeho programu
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • Motivácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Uznávanie zručností nadobudnutých dobrovoľníctvom
 • Administratíva pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 • Iné témy, ktoré vás v súvislosti s koordináciou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zaujímajú

Konzultácia trvá maximálne hodinu. Môže prebiehať osobne (iba ak to opatrenia dovolia), online (telefonicky alebo prostredníctvom slyžby zoom) alebo písomne (emailom). Konzultácie poskytujeme zdarma.

Budeme radi ak sa nám ozvete emailom na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

Ak sa vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť po kliknutí na tento odkaz.