dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnik, chcem pomoct, BDC, otestuj sa

Aké sú tvoje odborné znalosti o dobrovoľníctve ?

Máš záujem zapojiť sa dobrovoľníctva, ale nevieš, čo presne to obnáša? Alebo už dobrovoľníčiš a chceš zistiť niečo viac o právnej úprave dobrovoľníctva, avšak čítať zákony sa ti nepozdáva? Sprav si náš test o formálnej úprave dobrovoľníctva a zisti, ako sú na tom tvoje odborné dobrovoľnícke znalosti.

1. Firme XYZ, s. r. o. sa páči predstava, že by sa jej zamestnanci pravidelne zapájali do dobrovoľníckych aktivít, tzv. firemného dobrovoľníctva. Sú zameraní na svoj podnikateľský cieľ, avšak chceli by sa viac angažovať v spoločnosti a byť prospešnejší v sociálnej oblasti. Mať o kúsok bližšie ľuďom z okolia. Veria, že zamestnanci nebudú mať problém sa do toho zapojiť – oddýchnu si od práce a budú to mať predsa zaplatené, keďže tam budú počas svojho obvyklého pracovného času. Dohodnú sa teda s občianskym združením ABC v okolí, ktorému budú pravidelne pomáhať zamestnanci v jeden deň počas mesiaca. Firma sa teší, že má dobrovoľníkov a zbližuje sa s ľuďmi z okolia. Organizácia sa teší, že má skvelých pomocníkov v pravidelných intervaloch. Môžeme však naozaj považovať zamestnancov firmy XYZ, s. r. o. za dobrovoľníkov?

Správne

Nesprávne

Správne. V tomto prípade sú hneď dve skutočnosti, ktoré zamestnancov firmy XYZ, s. r. o. diskvalifikujú zo statusu „dobrovoľník“, a to tieto: (1) činnosť vykonávajú počas svojej pracovnej doby, nie vo svojom voľnom čase a (2) majú za to zaplatené – síce od svojej firmy a nie od združenia, v ktorom pomáhajú, ale nároku na plat za ten deň sa nevzdávajú.Viac o právnej úprave firemného dobrovoľníctva sa dozvieš po kliknutí na tento odkaz.

Nesprávne. Možno sa ti zdá, že to je dobrovoľníctvo ako hociktoré iné, pretože spĺňa najčastejšie skloňovanú podmienku: vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe svojho slobodného rozhodnutia. Avšak definícia dobrovoľníctva pokračuje ďalej a píše sa, že túto činnosť vykonáva mimo svojich pracovných či služobných povinností a bez nároku na odmenu alebo honorár. V tomto prípade sú hneď dve skutočnosti, ktoré zamestnancov firmy XYZ, s. r. o. diskvalifikujú zo statusu „dobrovoľník“, a to tieto: (1) činnosť vykonávajú počas svojej pracovnej doby, nie vo svojom voľnom čase a (2) majú za to zaplatené – síce od svojej firmy a nie od združenia, v ktorom pomáhajú, ale nároku na plat za ten deň sa nevzdávajú. Viac o právnej úprave firemného dobrovoľníctva sa dozvieš po kliknutí na tento odkaz.

2. Sú rôzne činnosti, o ktorých si ľudia myslia, že spadajú pod dobrovoľníctvo, i keď to tak v skutočnosti nie je. Činnosti uvedené nižšie sú voľnočasové aktivity nášho dobrovoľníka Ferda, ktorý nám pomáha v programe Som tu pre teba. Tieto aktivity však nepatria medzi dobrovoľnícke, hoci sa tam zatúlala jedna, ktorá medzi ne patrí. Nájdeš ju?

Správne

Nesprávne

Dobrovoľníctvom nie je pomoc rodine, angažovanie sa v rámci svojho štúdia či práce a ani požičanie či darovanie vecí. Správnou odpoveďou bola posledná aktivita, v rámci ktorej Ferdo chodí do nízkoprahového centra, pretože to robí mimo svojich študijných povinností, pre niekoho iného a bez nároku na odmenu.

Dobrovoľníctvom nie je pomoc rodine, angažovanie sa v rámci svojho štúdia či práce a ani požičanie či darovanie vecí. Správnou odpoveďou bola posledná aktivita, v rámci ktorej Ferdo chodí do nízkoprahového centra, pretože to robí mimo svojich študijných povinností, pre niekoho iného a bez nároku na odmenu.

3. Predstavujem ti Helenu, dobrovoľníčku v programe Rýchla Rota, čo je program zameraný na jednorazové dobrovoľníctvo. Helena je pracujúca dáma so záľubou v dobrovoľníctve, najbližšie má ísť dobrovoľníčiť v sobotu, svoju účasť už potvrdila, avšak má trochu obavy - chytila najrozšírenejší firemný benefit - kašeľ. Vraví si však, že to dovtedy prejde, ani v práci ju to neobmedzuje. V sobotu sa však prebudí s tým, že sa nevládze pohnúť. Teplota, kašeľ, nevládnosť… Horko-ťažko vstane, urobí si čaj a ide do postele. Na viac sa nezmôže. Únava z choroby ju uspí a posledné, na čo Helena pomyslí, je to, že to dobrovoľníctvo dnes nevyšlo, vyjde to však nabudúce… Nezabudla však na niečo?

Správne

Nesprávne

Je samozrejmé, že Helena nikam nepôjde, keď je chorá a nikto to od nej ani nechce. Na jednu vec však tak trochu pozabudla. Keďže organizácií potvrdila, že sa dobrovoľníckej aktivity zúčastní, počítajú s ňou. Pre chorobu však prísť nemôže a nedala o tom organizácií vedieť, čím im spôsobila menší chaos, pretože nevedeli, kedy príde a či vôbec príde. Nevedeli sa teda narýchlo zariadiť a promptne zareagovať. Preto ani ty nezabudni, že aj keď niekam nemôžeš prísť, daj organizácií aspoň cez SMS vedieť, že s tebou nemajú počítať.

Je samozrejmé, že Helena nikam nepôjde, keď je chorá a nikto to od nej ani nechce. Na jednu vec však tak trochu pozabudla. Keďže organizácií potvrdila, že sa dobrovoľníckej aktivity zúčastní, počítajú s ňou. Pre chorobu však prísť nemôže a nedala o tom organizácií vedieť, čím im spôsobila menší chaos, pretože nevedeli, kedy príde a či vôbec príde. Nevedeli sa teda narýchlo zariadiť a promptne zareagovať. Preto ani ty nezabudni, že aj keď niekam nemôžeš prísť, daj organizácií aspoň cez SMS vedieť, že s tebou nemajú počítať.

4. Občianske združenie ABC sa zapojilo do Týždňa dobrovoľníctva. Počas dobrovoľníckych aktivít, ktoré trvali celý víkend im pomáhalo veľa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Keďže išlo iba o pár dní, v organizácií s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami neuzavreli písomnú zmluvu. Jano, ktorý tiež na podujatí pomáhal sa voči tomu ohradil a obvinil organizáciu, že ide o nelegálnu prácu. Mal pravdu?

Správne

Nesprávne

Ústna zmluva s dobrovoľníkom má rovnakú váhu, ako zmluva zdokumentovaná na papieri. Ak však občianske združenie s dobrovoľníkmi na jednorazové alebo krátkodobé aktivity neuzatvára písomnú zmluvu, je potrebné, aby mali minimálne vypracovaný manuál koordinátora dobrovoľníkov, evidenciu zo zaškolenia dobrovoľníkov a tiež evidenciu dobrovoľníkov a počtu ich odrobených dobrovoľníckych hodín počas podujatia. Toto všetko vychádza zo Zákona o dobrovoľníctve. Ak však ide o dlhodobú aktivitu, je lepšie mať písomnú zmluvu - a pokiaľ organizácia zmluvu vyžaduje, tak chceš či nechceš, budeš to musieť akceptovať. Ak ťa zaujíma, ako môže vyzerať taká písomná zmluva, vzor nájdeš na našej webovej stránke. Jano teda v tomto prípade pravdu naozaj nemal.

Ústna zmluva s dobrovoľníkom má rovnakú váhu, ako zmluva zdokumentovaná na papieri. Ak však občianske združenie s dobrovoľníkmi na jednorazové alebo krátkodobé aktivity neuzatvára písomnú zmluvu, je potrebné, aby mali minimálne vypracovaný manuál koordinátora dobrovoľníkov, evidenciu zo zaškolenia dobrovoľníkov a tiež evidenciu dobrovoľníkov a počtu ich odrobených dobrovoľníckych hodín počas podujatia. Toto všetko vychádza zo Zákona o dobrovoľníctve. Ak však ide o dlhodobú aktivitu, je lepšie mať písomnú zmluvu - a pokiaľ organizácia zmluvu vyžaduje, tak chceš či nechceš, budeš to musieť akceptovať. Ak ťa zaujíma, ako môže vyzerať taká písomná zmluva, vzor nájdeš na našej webovej stránke. Jano teda v tomto prípade pravdu naozaj nemal.

5. V rámci povinne voliteľných predmetov si mali študenti vybrať predmety na nasledujúci rok. Jedným z nich bol aj predmet Dobrovoľníctvo. Ku každému predmetu mali zverejnené informácie, aké podmienky musia splniť na to, aby predmetom prešli. Tí, čo si vybrali Dobrovoľníctvo mali absolvovať minimálne 10 hodín dobrovoľníckych prác v priebehu školského roka v nimi zvolenom občianskom združení. Na tento detail ale študenti pozabudli a keď prišli na prvú hodinu, nadávali, že sú nútení dobrovoľníčiť a že to nie je dobrovoľníctvo, lebo to robia povinne. Je to však naozaj tak?

Správne

Nesprávne

Všetky potrebné informácie na absolvovanie jednotlivých predmetov boli zverejnené na webovej stránke, ale aj vyvesené na hlavnej nástenke. Tým, že si študenti vybrali tento predmet, súhlasili s jeho podmienkami a zaviazali sa k tomu, že budú dobrovoľníčiť. Akonáhle sa k niečomu zaviažeš, je tvojou povinnosťou dodržať to. Okrem toho, daný predmet si študenti vybrali sami a mali možnosť vybrať si iný predmet. O tom, či je dobrovoľníctvo mladých legálne sa dočítaš viac na tomto linku.

Všetky potrebné informácie na absolvovanie jednotlivých predmetov boli zverejnené na webovej stránke, ale aj vyvesené na hlavnej nástenke. Tým, že si študenti vybrali tento predmet, súhlasili s jeho podmienkami a zaviazali sa k tomu, že budú dobrovoľníčiť. Akonáhle sa k niečomu zaviažeš, je tvojou povinnosťou dodržať to. Okrem toho, daný predmet si študenti vybrali sami a mali možnosť vybrať si iný predmet. O tom, či je dobrovoľníctvo mladých legálne sa dočítaš viac na tomto linku.

6. V krízovom centre, v ktorom Lenka pomáha sa konal Deň detí, počas ktorého boli prítomní všetci zamestnanci, aj iní dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Mali prichystaný super program, aktivity a hry, aby si deti tento deň naplno užili. Avšak celý deň bol dosť chaotický, dobrovoľníci nevedeli, kto má ktorú aktivitu na starosti, na jednu sa prihlásili viacerí a boli aj aktivity, ktorým sa nevenoval nikto a zabudlo sa na ne (pri tom chaose, čo tam bol, sa niet čomu čudovať). Pri hodnotení celého dňa sa búrlivo diskutovalo o tom, prečo sa to stalo. Nižšie je niekoľko možností - skús nájsť tú správnu.

Správne

Nesprávne

Vieš si predstaviť firmy bez manažérov? Že by si ktokoľvek sám určoval, čo bude a čo nebude robiť a to bez ohľadu na potreby firmy? Taká situácia sa vyskytla počas Dňa detí. V Krízovom centre naozaj chýbal koordinátor dobrovoľníkov, ktorý je zodpovedný za výber, nábor, zaškolenie, komunikáciu a všetko potrebné, čo sa týka práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Pri dobrovoľníckych programoch ide o pozíciu s názvom “Koordinátor dobrovoľníkov”, ktorá je oficiálne uznaná v národnej sústave povolaní. Viac o pracovnej pozícii sa dozvieš na tomto linku.

Vieš si predstaviť firmy bez manažérov? Že by si ktokoľvek sám určoval, čo bude a čo nebude robiť a to bez ohľadu na potreby firmy? Taká situácia sa vyskytla počas Dňa detí. V Krízovom centre naozaj chýbal koordinátor dobrovoľníkov, ktorý je zodpovedný za výber, nábor, zaškolenie, komunikáciu a všetko potrebné, čo sa týka práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Pri dobrovoľníckych programoch ide o pozíciu s názvom “Koordinátor dobrovoľníkov”, ktorá je oficiálne uznaná v národnej sústave povolaní. Viac o pracovnej pozícii sa dozvieš na tomto linku.

Vyhodnoť Vyhodnoť Vyhodnoť

Tento kvíz bol vytvorený na základe našich skúseností, blogov a vychádza tiež zo Zákona o dobrovoľníctve 406/2011 Zbierky zákonov o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Zákon v plnom znení nájdete na našej stránke.