Bratislavské dobrovoľnícke centrum

  • Slide 1
    Ako môžem pomôcť Ukrajine
  • Slide 2
    10. marec 2022
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie založené 28.novembra 2012. Dobrovoľnícke centrum funguje ako servisná organizácia pre všetkých tých, ktorí by radi nezištne pomáhali iným. Prepájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave a Bratislavskom kraji. Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu a učíme organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať. Posúvame dobrovoľníctvo v tomto regióne stále o kúsok vyššie.

Ak ste dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, na našej stránke nájdete aktuálne ponuky organizácií v meste Bratislava a Bratislavskom kraji. Ak ste sa rozhodli pre dobrovoľníctvo, aktuálne dobrovoľnícke ponuky si môžete po prihlásení sa prehliadať v databáze dobrovoľníckych príležitostí. V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete sa zúčastniť individuálnej alebo skupinovej Zoznamky s dobrovoľníctvom. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa na našej stránke môže otestovať na dobrovoľníctvo, zapojiť sa do našich dobrovoľníckych programov (Som tu pre teba, Rýchla rota, Tourist Angels, Európske zbory solidarity, Čítankovo, Dobrovoľníctvo na školách alebo Firemné dobrovoľníctvo) a projektov (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva). Môžete tak využiť svoj talent a voľný čas pre dobro tých, ktorí to naozaj potrebujú. 

Pokiaľ ste organizácia a pracujete alebo chcete pracovať s dobrovoľníkmi, môžete si po registrácií zverejniť ponuku v našej databáze. Ešte predtým vám ponúkame možnosť konzultovať váš dobrovoľnícky program. Pravidelne pre vás organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity (školenia a supervízie) a vytvárame spolu s vami a pre vás nové dobrovoľnícke programy a projekty (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva, Srdce na dlani- oceňovanie dobrovoľníkov). 

Tešíme sa na spoluprácu!