Zaži talent!

Zaži talent je projekt Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Dlhodobo pracujeme s dobrovoľníkmi, komunikujeme s nimi a vidíme, ako sa menia, kam sa posúvajú, čo dobrovoľníctvom získavajú. Spolu teraz chceme ukázať aj ďalším ľuďom, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí. 

Čo sa vďaka dobrovoľníctvu naučím?

Do dobrovoľníckej činnosti sa na Slovensku zapája množstvo mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je jednou z foriem neformálneho vzdelávania a má priamy vplyv na formovanie mladých ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Poskytuje priestor na zvyšovanie kompetencií mladých ľudí a pomáha pri ich príprave na ich spoločenský a pracovný život. Je cenným doplnkom pôsobenia školy a rodiny, prostriedkom osobného rozvoja mladého človeka a sociálnej participácie mladých ľudí.

Mladým ľuďom poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených so spätnou väzbou a hodnotením ich aktivít. Mladí ľudia sa prostredníctvom dobrovoľníctva učia spoluzodpovednosti aj kritickej spätnej väzbe. Je to zážitková forma hľadania a objavenia talentu. Nástroj na získavanie a rozvíjanie si zručností, čím prispieva k zvyšovaniu ich zamestnateľnosti a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti.

Mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Pretože talent majú všetci bez ohľadu na ich sociálne prostredie alebo formu znevýhodnenia. 

dobrovoľníctvo, Bratislava

Výsledok projektu

Výsledkom projektu je tvorba viac ako 21 videí a 2 publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré dokumentujú rôzne zručnosti a schopnosti, nadobudnuté mladými ľuďmi počas dobrovoľníctva, ktoré vykonávali na Slovensku alebo v zahraničí. 

Tu si môžete pozrieť jednotlivé videá dobrovoľníčok a koordinátoriek dobrovoľníkov/-čok z Bratislavy:

Barbora, 21 rokov, Greenpeace Slovensko, dobrovoľníctvu sa venuje 5 rokov

Erika, 30 rokov, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, dobrovoľníctvu sa venuje 6 mesiacov

Kaja, 23 rokov, o.z.Katarínka, dobrovoľníctvu sa venuje 6 rokov

Veronika, 29 rokov, Deapul Slovensko, dobrovoľníctvu sa venuje 5 rokov

Vanda, 23 rokov, Centrum Memory, dobrovoľníctvu sa venuje 9 mesiacov

Karina, 28 rokov, Mládež ulice, práci s mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva sa venuje 4 roky

Ivana, 26 rokov, Kaspian, práci s mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva sa venuje 5 rokov

Jednotlivé publikácie v slovenskej alebo anglickej verzii, ktoré vznikli na základe výskumu k projektu nájdete tu:

Dobrovoľníctvo - cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku 

Objav (sa) v dobrovoľníctve: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku

 

Video: Peter Važan

Grafická úprava publikácií: Hana Hudák/ Milica Schuster

Foto: Lukáš Gál

dobrovoľníctvo, Bratislava

Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.