Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov - Oficiálne otvorenia BDC 13.septembra 2013

hľadáme dobrovoľných darcov orgánov, dobrovoľnícka kampaň, dobrovoľníctvo v bratislave

V tento deň darovalo svoje ruky do dobrovoľníckych prác v Starej Tržnici celkovo 43 dobrovoľníkov. Čistili okná, drhli podlahy, zametali, prenášali ťažký odpad, odlepovali staré nálepky na bývalých výkladoch. Spolu venovali tržnici 178 dobrovoľníckych hodín.

Počas poobedia spolu s Dadom Nagyom diskutovalo 9 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych organizácii o tom, aké je to darovať svoje srdce dobrovoľníctvu. V čase od 15:00 do 18:00 sa v Starej tržnici popri diskusiách odprezentovalo 22 organizácii pracujúcich s dobrovoľníkmi. 

Otvorenie BDC svojou prítomnosťou podporili aj známe osobnosti ako herec a ambasádor dobrovoľníctva Lukáš Latinák, Petra Nagyová Džerengová, zástupkyňa primátora Hl.mesta Bratislavy a spisovateľka, primátor Hl. mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, Marián Greksa, muzikant a poslanec a už spomínaný moderátor a publicista Dado Nagy.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vzniklo vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislavy.

dobrovoľníctvo, mediálny partneri

Všetkým partnerom srdečne ďakujeme za podporu dobrovoľníctva v Bratislave.