Dobrovoľníctvo pre všetkých

nemaj blbý pocit, dobrovoľníctvo pre všetkých, dobrovoľníctvo

Projekt je zameraný na mladých ľudí do 30 rokov s nedostatkom príležitostí: mladí ľudia so zdravotným postihnutím, so psychiatrickou diagnózou, nezamestnaní, mladí ľudia s nízkym vzdelaním, odchovanci detských domovov, bývalí delikventi a pod., ktorí nemajú veľa príležitostí zapájať sa do dobrovoľníctva.

Našim hlavným cieľom je zapojiť minimálne 25 mladých ľudí z Bratislavského kraja s nedostatkom príležitostí do krátkodobých a dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí v organizáciách a komunitách, kde žijú a prispieť tak k rozvoju ich kompetencií, sebavedomia a integrácie.

Cieľom je tiež zlepšiť informovanosť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí o dobrovoľníckych príležitostiach a prirodzene - cez konkrétne príklady mladých ľudí aj ich priateľov a známych inšpirovať k podobnej aktivite.

Záverečný seminár k projektu ´Dobrovoľníctvo pre všetkých´

Brožúrku o projekte, v ktorej sme zosumarizovali príbehy, svedectvá a odporúčania dobrovoľníkov, koordinátorov dobrovoľníkov a koordinátorov projektu nájdete tu: