DOBROkarta

dobrokarta, BDC, dobrovolnictvo, bratislava, odmena

DOBROkarta je unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom/čkam a koordinátorom/kám poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti a koordinácii dobrovoľníkov/čok. Vďaka tejto karte získajú výhody od vybraných partnerov, DOBROpodnikov, v Bratislave a Bratislavskom kraji.

Nárok na DOBROkartu má dobrovoľník/čka, ktorí za posledných 12 mesiacov odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín, ako aj koordinátor/ka dobrovoľníkov/ čok, ktorý/á má túto pozíciu zadefinovanú v náplni svojej práce.

Ako získať DOBROkartu

O kartu môže požiadať organizácia, pre ktorú bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť/ v ktorej koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok pracuje. Táto organizácia musí byť registrovaná v databáze BDC.

Na získanie DOBROkarty je potrebné:

  • zaslať fotografiu v rozlíšení 300 dpi, vo formáte PNG alebo JPG na emailovú adresu info(zavináč)dobrovolnictvoba.sk. POZOR!!! fotografiu pomenujte: plné meno a priezvisko (aj s interpunkčnými znamienkami)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na hlavičkovom papieri alebo s pečiatkou organizácie (v súhlase musí byť meno, priezvisko a email a podpis všetkých, pre ktorých požadujete vystavenie DOBROkarty)

Následne organizácia dostane email s termínom a časom, kedy bude možné si DOBROkartu vyzdvihnúť v kancelárii BDC.

Viac o DOBROkarte

DOBROkarta je poskytovaná ZDARMA. Nevyžadujeme zaslanie potvrdenia dobrovoľníka/ čky o dobrovoľníckej činnosti. Organizáciám odporúčame, aby si kvôli počtu odpracovaných hodín viedli evidenciu alebo dochádzku dobrovoľníkov/čok a koordinátorov/čok.

DOBROkarta je neprenosná a platí vždy do konca kalendárneho roka, v ktorom bola karta vydaná. Na konci kalendárneho roka je potrebné DOBROkartu predĺžiť (prilepením nálepky s aktuálnym rokom) v kancelárii BDC na ďalší kalendárny rok. Karta bez aktuálnej nálepky je neplatná. V prípade, že karta z rôznych dôvodov nie je predĺžená, je potrebné ju vrátiť, prípadne zničiť.

DOBROkarta sa používa ako každá iná zľavová karta. Predloží sa pri platení v DOBROpodniku a zamestnanci vystavia zľavu. Zoznam DOBROpodnikov a zliav nájdete nižšie na tejto stránke.

Ako sa stať DOBROpodnikom

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú dobrovoľnícku prácu bez nároku na odmenu. A preto si myslíme, že si ju zaslúžia. Koordinátori/ky dobrovoľníkov/čok si náš obdiv a odmenu zaslúžia tiež. Pretože sú to práve oni, kto pracuje a motivuje ľudí, ktorí robia niečo zadarmo. A to nie je ľahká práca!

Ak s nami súhlasíte a aj vy si myslíte, že dobrovoľníci sú výnimoční ľudia, ak ich chcete spolu s nami motivovať ďalej a pomáhať nám zvyšovať status dobrovoľníctva, ozvite sa nám a staňte sa DOBROpodnikom. Dobrovoľníctvo oceňujú napríklad na týchto miestach.

A čo s toho budete mať vy? V prvom rade DOBRÝ POCIT. A potom aj nových zákazníkov a reklamu na našom webe zdarma.